Aktualności z budowy:
Na zewnątrz budynku trwają prace związane z przygotowaniem dróg dojazdowych oraz utwardzenie i przygotowanie terenu pod parkingi przed budynkim AiB
Wewnątrz budynku: osadzamy drzwi wejściowe do mieszkań, kładziemy płytki w korytarzach i na balkonach.